Obowiązek informacyjny

1.

Kto jest Administratorem danych osobowych użytkowników


Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem www.expropellet.com (zwany dalej: Serwisem), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest BOLESŁAW PRONDZIŃSKI FIRMA EXPRO PPHUT IMPORT - EXPORT, Wałdowo 40, 77-200 Miastko, NIP 8421000160, (zwany dalej: Administratorem).

Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.

W jakich celach możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
2. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:

1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów i sposobów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

3.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi Serwisu i w jaki sposób może z nich skorzystać


Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdemu użytkownikowi serwisu WWW, przysługuje:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych,
- prawo usunięcia danych osobowych,
- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach w jakich dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów,
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
1.przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.